מחיר בש"ח - 3,750,000
אזור -
סוג נכס -
מס' חדרים -
קומה - 1
כיוונים -
נמכר

בלב בקעה

בין רחוב דרך בית לחם לרחוב עמק רפאים

דירת 5 חדרים ,ערביים ,

תקרה גבוהה,מרפסות,

הדירה על כל הקומה,

שקטה ,4 כיווני אויר,

חצר בשימוש בחלוקה,

דירה ייחודית מאוד,

שווה לראות! מציאה למביני עניין .

ים נדל"ן

02-678-17-17

www.Yamnadlan.com

חזרה