מחיר בש"ח - 4,000,000
אזור -
סוג נכס -
מס' חדרים -
קומה -
כיוונים -

ברחוב כספי היוקרתי

בפרויקט חדש

דירת גן

דירה חדשה לחלוטין

סטנדרט בניה גבוהה

חניה פרטית

גינה פרטית סביב הדירה

פרטים ותוכניות יינתנו לפי דרישה

שיווק בלעדי

ים נדל"ן

02-678-17-17

www.yamnadlan.com

חזרה