מחיר בש"ח - 1,990,000
אזור -
סוג נכס -
מס' חדרים -
קומה - 1
כיוונים -

 קטמון הישנה

דירת 5 חדרים ,

קומה שניה,

מרפסת גדולה

,דירה פינתית,3כיווני אוויר,

אפשרויות בניה והרחבה נוספים,

מחיר גמיש מאד,מציאה

ים נדל"ן

02-678-17-17

www.Yamnadlan.com

 

חזרה